Antex123

Sun 09. Jan 2011 0:54:20

Jméno Antex123 má většina lidí v podvědomí spojeno primárně s klanem Lost Heaven, ale opomíjet jeho přínos CSF by nebylo spravedlivé. Tento nyní 21letý student z Banské Bystrice začal svoje RuneScape dobrodružství v roce 2004.

Do CSF Antex vstoupil na konci ledna 2007, kdy byl klan tak říkajíc ještě v plenkách. Ačkoli hned od začátku nebyl členem nejvyššího vedení, přispíval k rozvoji nemalou měrou tím, že připravoval hráče na vstup do CSF. Jeho úspěchy ve světě RuneScape, jako například ranged 99, který byl jeho zřejmě nejneoblíbenějším skillem, jsou však zanedbatelné v porovnání se zásluhami pro komunitu českých a slovenských hráčů. Kromě již dříve zmíněné velké podpoře klanu Lost Heaven zpracoval několik velmi užitečných návodů a neváhal pomoci mnoha hráčům při jejich začátcích ve hře RuneScape. Ve vedení CSF se ukázal být jako velice schopný warleader, který dokázal CSF mnohokrát dovést k vítězství, což ho později (po reformě vedení klanu a po odstoupení Polise113) vyneslo až na pozici Head of Warring & Events.

Kolem června 2010 začal Antex svou aktivitu omezovat a vedení CSF občas podporoval svými nápady a názory. V současné době je již mimo aktivní i pasivní službu a užívá si zaslouženého důchodu.