Matonym

Fri 05. Mar 2010 10:57:03

Matonym, jenž objevil svět RS v březnu 2006, možná není­ jední­m z nejdéle hrající­ch, ale o to významnější­ jsou jeho činy. Své klanové působení­ započal v klanu Chaos Dragon, a i když nejví­ce času strávil v klanu Befounded, přesto byl postupně krátkodobě ještě členem několika menší­ch country klanů. Jeho zahraniční­ působení­ v klanu TRWF (The RuneScape Warhunger Federation) ho naučilo několik věcí­, které mohl později použí­t v CSF. Mimo klany působil významně také na CZ+SK RuneSCape komunitním fóru CSRune na pozici Lokal moderatora, kde byl velice oblí­bený. Mezi jeho všeobecně známá dí­la patří­ několik návodů a mnoho videí­.
Do CSF přišel jako běžný člen, ale již při první­ reformě vedení­ (cca po 4 měsící­ch) se stal Leaderem voleným z lidu, jediným, který ve vedení setrval po další­ reformě. Díky jeho návrhům a aktivitě se činnost vedení­ opět rozběhla v plném proudu. Během působení­ na vedoucí­m postu v CSF provedl mnoho málo viditelné práce v administraci klanu, v oblasti návrhů, při pořádání­ některých CZ+SK akcí­ etc. Mezi jeho největší­ projekty patří­ jistě zatí­m poslední­ reforma leadershipu, která zvýšila jeho aktivitu a tato podoba vedení­ CSF dodnes bez problému funguje a napří­klad velká reforma ranků, jako nově zavedený systém funguje také dodnes. I když už je dnes na pozici Retired Leadera, stále se podílí­ na chodu vedení­ klanu a svými návrhy a připomínkami přispí­vá k jeho vylepšování.
Jako hráče si Matonyma mnoho lidí­ pamatuje jako smolaře, který za svou RS kariéru přišel o několik roční­ch rozpočtů průměrných hráčů. Mimo jiné ale také jako svědomitého a spravedlivého Leadera, který má nemalý podí­l na současné dobré pozici CSF.