Brambora

Thu 01. Jan 2015 20:25:41

Image

Re: Brambora

Thu 01. Jan 2015 22:47:00

"Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum), v bežnej reči len zemiak, je viacročná hľuznatá plodina z čeľade ľuľkovité (Solanaceae). Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny; väčší význam pre ľudskú výživu majú len pšenica, ryža a kukurica." wiki

Je to priam hotový zázrak, jedovaté listy, ale hľuza predstavuje skutočný poklad. Dnes si v našom kraji bez tejto základnej suroviny nevieme prakticky predstaviť ani jeden bežný deň.
Ako hovoril Jan Svatopluk Presl, krumple sú najväčším pokladom, ktorý nám prinieslo objavenie Ameriky.

Domáce čipsy si už skúšal pripraviť Mikel?