Hľadá sa pomoc s prekladom Adv. Logu

Fri 25. Apr 2014 20:27:48

Ako si už tí vnímavejší mohli vśimnúť pribudla nám na spodku fóra nová sekcia. V nej sa budú zobrazovať aktuálne aktivity a úspechy cz & sk hráčov v RS. Radi by sme to celé mali preložené a práve na to hľadáme človeka. Jedná sa o jednoduché vety, ktorých preklad by nemal byť nijak veľmi náročný.

http://runescape.wikia.com/wiki/Adventu ... Milestones

Kto sa o to postará?

Re: Hľadá sa pomoc s prekladom Adv. Logu

Fri 25. Apr 2014 20:58:43

Môžem na to pozrieť cez víkend :)

Re: Hľadá sa pomoc s prekladom Adv. Logu

Fri 25. Apr 2014 21:01:40

Jinak by bylo dobré, kdyby ty věty byli v tomto stylu:
Trsak získal 95 Crafting level.

edit mato: tj. v 3. osobe

Re: Hľadá sa pomoc s prekladom Adv. Logu

Mon 28. Apr 2014 23:20:04

Na začátku sem byl trochu zmatený co překládat a co ne, tak je v tem trochu bordel, pak v tem je aj systém viz. přiložený dokument.
U duelky mně tam vypadl jeden překlad a nic mě nenapadá, tož to tam kdyžtak někdo doplňte

Spoiler:
Quest related
dosáhl <n> Quest points
Completing <quest> has given me enough Quest Points to pass the <n> QP milestone.
Dokončením <quest> získal dostatek Quest Points na pokoření milníku <n> QP.
^chujovina imho toto :D
Dokončil quest: <quest>
Quest complete message.
Skill related
Dosáhl <n> total levelů
Nyní má total level <n>, rozdělený mezi svými skilly.
<n>XP ve <skill>
Nyní má alespoň <n> XP ve skillu <skill>.
Zvýšil všechny skilly nad <n>.
Zvýšením levelu ve skillu<skill>, dosáhl minimálně leveu <n> ve všech skillech.
Levelled up <skill>.
Zvýšil skill <skill>.
I levelled my <skill> skill, I am now level <n>.
Zvýšil svůj <skill>sklil, nyní má level <n>.

Minigame related
I have unlocked a total of <n> songs, the last of which was <song>.
Celkově odemčel <n> písniček, poslední z nich byla <song>.
I have completed an <type> treasure trail.
Dokončil <type> treasure trail.
I have completed an <type> treasure trail. I got a <item> out of it.
Dokončil <type> treasure trail. Získal z ní <item>.
I caught <n> <sprite> charm sprites.
Chytil <n> <sprite> charm sprites.
I climbed the ranks in the Crucible and was named the Supreme Champion.
Vystoupal v Cruicible žebříčku a byl jmenován nejvyšším (vrchním) šampionem.
A message was dropped by an <monster> from the <monster> Champion, challenging me to a fight.
<monster> droplo zprávu od <monster> šampiona, vyzýcající na souboj.
I defeated many waves of TokHaar, before vanquishing the mighty Har'Aken and conquering the Fight Kiln.
Překonal mnoho waves(vln, útoků) TokHaarů před přemožením mocného Har’Akena a dobitím Fight Kilnu.
I’ve uncovered volume <n> of Daemonheim's history. I now have <n> volumes in total.
Objevil <n> vydání historie Daemonheimu. Nyní má celkem <n> vydání.
I have breached floor <n> of Daemonheim for the first time.
Poprvé překonal <n> patro v Daemonheimu.
After completing the Deadliest Catch quest, I hunted and found the Thalassus all 10 times.
Po dokončení questu Deadliest Catch, ulovil a našel Thalassuse 10krát.
Each time I rebuilt the statue of Dahmaroc in Varrock Museum, the archaeologists granted me a replica piece. It was a lot of work, but today I completed my own statue at home.
Pokaždé, když zkompletoval sochu Dhmaroca ve Varrockém Museu, dal mu archeolog kousek repliky. Bylo to hodně práce, ale dnes dokončil svou vlastní sochu u sebe doma.
I killed the player <player>.
Zabil hráče <player>.
I have killed 100 bosses in the Dominion Tower.
Zabil 100 bossů v Dominion Tower.
I have killed 200 bosses in the Dominion Tower.
Zabil 200 bossů v Dominion Tower.
I have killed 300 bosses in the Dominion Tower.
Zabil 300 bossů v Dominion Tower.
I have killed 450 bosses in the Dominion Tower and been a spectator to a match.
Zabil 450 bossů v Dominion Tower a byl divákem souboje.
I have killed 500 bosses in the Dominion Tower and the bosses: Nomad, Eruni, Leeuni and Ayuni, The Untouchable, Dagannoth Sentinels, Balance Elemental, Ice Demon.
Zabil 500 bossů v Dominion Toweru a k tomu bossy: Nomad, Eruni, Leeuni and Ayuni, The Untouchable, Dagannoth Sentinels, Balance Elemental, Ice Demon.
I have killed 500 bosses in the Dominion Tower and the bosses: Decaying Avatar, Second Dagannoth Mother, The Everlasting and Illusive, Nezikchened, Arrav, Giant Roc.
Zabil 500 bossů v Dominion Toweru a k tomu bossy: Decaying Avatar, Second Dagannoth Mother, The Everlasting and Illusive, Nezikchened, Arrav, Giant Roc.
I have killed 500 bosses in the Dominion Tower and the bosses: Pest Queen, Zenevivia, The Inadequacy, Damis, Fareed, Kamil and Dessous, Karamel and Gelatinnoth Mother, Jungle Demon.
Zabil 500 bossů v Dominion Toweru a k tomu bossy: Pest Queen, Zenevivia, The Inadequacy, Damis, Fareed, Kamil and Dessous, Karamel and Gelatinnoth Mother, Jungle Demon.
I managed to defeat the difficult version of the Sunfreet in the Dominion Tower.
Podařilo se mu porazit obtížnou versi Sunfreet v Dominion Tower.
I have killed 400 bosses in the Dominion Tower and bested all the special mode matches.
Zabil 400 bossů v Dominion a exceloval ve všech zápasech special modu.
For the first time, I managed to be the one to capture the most enemy flags in a match of Castle Wars.
Poprvé se mu povedlo být tím, který se zmocnil nejvíce nepřátelských vlajek ve hře Calste Wars.
I reached a total of 500 matches of Castle Wars played, unlocking the hobbyist cape.
Dosáhl (hrál) celkově 500 her Castle Wars a tím si odemčel hobbyist cape.
I reached a total of 1,000 matches of Castle Wars played, unlocking the enthusiast cape.
Dosáhl celkově 1000 her Castle Wars a tím si odemčel enthusiast cape.
I reached a total of 5,000 matches of Castle Wars played, unlocking the professional cape.
Dosáhl celkově 5000 her Castle Wars a tím si odemčel professionl cape.
I have managed to reach floor <n> in climber mode at the Dominion Tower.
V climber modu Dominion Tower dosáhl <n> flooru.
I have managed to reach floor <n> in endurance mode at the Dominion Tower.
V endurance modu Dominion Tower dosáhl <n> flooru.
A court summons was dropped. The case is <case>.
Bylo dropnuto předvolání k soudu. Případem je <case>
I helped Pauline enough on the Livid Farm to learn all the spells.
V Livid Farm pomohl Pauline natolik, aby si odemkl všechny spelly.
I unlocked the Royale Cannon ability at the Artisans Workshop in Falador.
V Artrisanově worshopu ve Faladoru si odemkl Royale Cannon abilitu.
I unlocked the Master Student ability at the Artisans Workshop in Falador.
V Artrisanově worshopu ve Faladoru si odemkl Master Student abilitu.
After finding a court summons, I won the case of <case>
Po nalezení předvolání k soudu, vyhrál případ <case>.
Won a fight against the <monster> Champion.
Vyhrál souboj proti <monster> šampionovi.

Item related
I won a <item> on Treasure Hunter!
Vyhrál <item> v Treasure Hunter!
I visited Varrock Museum and took rightful ownership of my completionist cape.
Navštívil Varrock Museum a stal se právoplatným majitelem completionist cape.
For the first time after training all skills to level 99, I bought a max cape.
Poprvé po vytrénování všech skillů na 99 si koupil max cape.
After completing all the jobs set by a God Emissary, I was given a Relic helm.
Po vykonání všech prací uložených God Emissary (božským poslem), obdržel Relic helm.
Whilst battling shades in Mort'ton, I looted a <item>.
Během sobojů s shades v Mort’tonů získal <item>.
After killing a <monster>, it dropped a <item>.
Zabitím <monster>, získal <item>.
While plundering the Barrows, I looted <item>.
Během loupení Barrows ukořistil <item>.
Whilst playing <minigame>, I found a <hybrid part>.
Při hraní <minigame> našel <hybrid part>.
Whilst plundering the Pyramids, I looted a Black Ibis <part>.
Během loupení Pyramid ukořistil Black Ibis <part>.
I found a crystal triskelion fragment.
Našel crystal triskelion fragment.
Whilst playing The Great Orb Project, I won master Runecrafter's <part>.
Při hře The Great Orb Project vyhrál master Runecrafter’s <part>.
I found a piece of Dragonstone armour.
Našel jednu část Dragonstone armour.
Whilst plundering the Pyramids, I looted the Sceptre of the Gods.
Při loupení v Pyramidách ukořistil the Sceptre of the Gods.
Whilst looting a Wilderness Warbands camp, I looted Wand of Treachery.
Při plenění Wilderness Warbands campu ukořistil Wand of Treachery.
As a result of my victories in the Duel Arena, my duellist's cap has improved.
Výsledkem jeho výher v Duel Aréně mu byla vylepšena duellist’s cap.
Five thousand victories in the Duel Arena have improved my duellist's cap to its most impressive.
Pět tisíc výher v Duel Aréně mu zajistilo vylepšení duellist’s cap (TAKÝ SUPER PŘEKLAD MĚ TU NAPADL A JÁ SEM TO ZAPOMĚL :D)
As a result of my victories in the Wilderness, my wildstalker helmet has improved.
Za své vítězství ve wildu mu byla vylepšena windstalker helmet.
Five thousand victories in the Wilderness have improved my wildstalker helmet to its full potential.
Pět tisích vítězství ve wildu vylepšilo jeho windstalker helmu na její plný potenciál.
I have bought the scroll of cleansing ability for 20000 dungeoneering tokens.
Koupil the scroll of cleansing za 20000 dungeoneering tokenů.
I have bought the scroll of efficiency ability for 20000 dungeoneering tokens.
Koupil the scroll of efficiency za 20000 dungeoneering tokenů.
I have bought the scroll of life ability for 10000 dungeoneering tokens.
Koupil the scroll of life za 20000 dungeoneering tokenů.
I have bought the Rapid Renewal prayer for 107000 dungeoneering tokens.
Koupil Rapid Renewal prayer za 107000 dongeoneering tokenů.Monster related
I defeated the Queen Black Dragon <n> time, returning her to a temporary slumber.
<n>krát zabil Queen Black Dragon a tím ji vrátil do jejího dočasného spánku.
I killed <n> boss monsters called: <monster> in Daemonheim.
V Daemonheimu zabil <n> monster, která se jmenovala: <monster>
I killed TzTok-Jad, and can now claim my fire cape.
Zabil TzTok-Jada a nyní si může vyzvednout své fire cape.
I killed <monster>.
Zabil <monster>
I killed the Cave Wolf Matriarch.
Zabil Cave Wolf Matriarch.
I killed Bork, a big ork.
Zabil Bork, velkého orka.


Tu je soubor ve wordu